7 Kasım 2019 Perşembe

Alfabe Değişmeli mi?

Bu işler sönümlenmişti sanki; ama hâlâ önüme “dedelerimizin mezar taşlarını okuyamıyoruz” serzenişleri düşüyor. Şöyle sormak lazım: Peki dedelerimiz kendi dedelerinin mezar taşlarını okuyabiliyor muydu? Nüfusun kaçta kaçı okuma yazma biliyordu? Münevverler, memurlar ve ulema dışındakiler, yani büyük çoğunluğu köylü olan koca bir nüfus, dedelerimiz, ninelerimiz, okuma yazma mı biliyordu sanki? Sanıyor musunuz ki, yirminci yüzyıldan önce insanımız Arap harfleriyle şakır şakır okuyup yazıyordu? Tabi ki hayır. Onlar da kendi akrabalarının mezar taşlarını okuyamıyordu yani.

Şöyle denebilir: “Evet, dedelerimiz de okuyamıyordu mezar taşlarını. Yine de şimdi Arap alfabesine geçelim ve hiç değilse o taşları biz okuyabilelim.” Pekâlâ. Bana uyar. Hadi bırakalım Latin alfabesini ve Türkçenin yeni alfabesi Arap harfleri olsun. İyi de, sizce Türkiye’de böyle bir talep var mı? Yani halkın çoğunluğu, “ya bir sabah uyanalım ve n’olur Arap alfabesi kullanıyor olalım!” diye, "mevcut alfabe yürürlükten kaldırılsın!" diye hayaller kuruyor mu? Hiç sanmıyorum. 

Bir şekilde bütün nüfus okuma yazma öğrendi. Modern yaşamın bir gerekliliği. Okuma yazma bilmeden tabela okuyamaz, telefona bakamaz, bakkal defteri tutamaz, Facebook’ta önüne düşen paylaşımı anlayamazsın. Evine gelen faturayı, resmi bir belge ve tutanağı bile okuyamaz, kısacası günümüz şartlarında okuyamadan yaşayamazsın.

Artık herkes okuyor. Yazıyor da. Şu saatten sonra halkımızın çıkıp da alfabe değişikliği isteyeceğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Sokağa çıkıp birine "ne dersin abi, alfabeyi değiştirelim mi?" diye sorsam, "git işine kardeşim, iş çıkartma başımıza!" tepkisi görmem kuvvetle muhtemel. Ha, tabanda milyonlar örgütlense ve alfabeyi değiştirme talebinde bulunsaydı, eh, aklıma yatmasa da, çoğunluğun öyle istediği gerekçesiyle ses etmezdim. Ama öyle kitlesel bir talep yok.

Latin alfabesine, Cumhuriyetin tavizsiz tutumu sayesinde, 1928'de geçildi. Ama bu işler öyle birdenbire ortaya çıkmıyor. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı münevverleri de tartışıp durmuş bu konuyu. İlk okuduğumda şaşırmıştım. İnsanlar sanıyor ki alfabe zevkine, sırf değişiklik olsun diye değiştirildi. Hayır. Çok daha öncesinde alfabenin değiştirilmesini, zira Latin harfleriyle yazmanın Türkçenin yapısına çok daha uygun olduğunu savunanlar vardı zaten. 

Dolayısıyla bu gibi serzenişler bana bomboş geliyor açıkçası. Geleceğe bakmak lazım.

21 Ekim 2019 Pazartesi

Bilim Batı'ya Özgü mü?

Birkaç aydır televizyon ve internette bilimle ilgili radikal görüşlere rastlıyorum. Postmodernizmin de beslediği bu görüşler, “bilim Batı’ya özgüdür” şeklinde özetlenebilir. Yüz yüze konuştuklarım “öyle şey mi olur?” diye tepki verse de, bilimi, rasyonaliteyi ve mevcut hâliyle felsefeyi Batı’ya özgü bir fenomen olarak görenlerin sayısında artış var.

Birincisi, bir şeyin bir yerde çıkmış olması o şeyi oraya özgü kılmaz. Tarihsel koşulları yadsımamakla birlikte, herhangi bir bağlamda ortaya çıkmış bir düşüncenin, şu an konumuz bilim olduğundan bilimin diyelim, o bağlamın dışında çalışmayacağını savunmak büyük bir iddia. Bilimin İslam'ın özüyle uyumlu olmadığını, İslam coğrafyasının bilimde geri kalmasının tembellikten değil, İslam’la Batı bilimi arasındaki mahiyet farkından kaynaklandığını, benzer şekilde, bilimin Budizm gibi Doğu kültürleriyle de uyumsuz olduğunu savunanları sık sık görüyorum. Bu gibi görüşlerin öncüllerini postmodernistlerde, Feyerabend’de ve Kuhn’da görmüştük. Anlaşılan, bilimi yadsıyan bu kesimler yine Batı’da üretilmiş olan postmodernist argümanları kabulde beis görmüyor.

Bana sorarsanız, Ortadoğu veya Uzakdoğu’nun bilimsel gelişmeleri yakalamakta geç kalmış olmasını, bilimin özü gereği bu kültürlerle uyumsuz olmasına bağlamak bir avuntu. Bir savunma mekanizması. Peki, hadi diyelim ki haklılar, diyelim ki gerçekten de diyalektik, rasyonalite, bilim vs. batı kültürüne özgü olgular ve diyelim ki Müslüman çoğunluklu Türkiye’ye uygun değiller. İyi de, buradan varılacak sonuç nedir? Yani bunu kabul etsek bile bu bizi nereye götürür? Ne yapalım, üniversiteleri mi kapatalım? Sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi sosyal bilim çalışmalarına bir son mu verelim? Biyoloji, fizik, kimya ve matematik gibi gerek doğal gerekse a priori bilimlerin derslerini müfredattan mı çıkartalım? Medrese eğitimine mi dönelim? Çocuklara protonu, nötronu filan mı öğretmeyelim?

Evrenselci olduğum için hak vermiyorum, hak versem de bir yere varamıyorum yani. Öte yandan, neyse ki makûl insanlar da var ve bilimin evrensel (kültürler üstü) olduğunu, bilimi iyi ya da kötü niyetle kullanmanın kullanan kişi ve gruplara (ideolojiye) bağlı olduğunu, bu işin bir bayrak yarışı olduğunu, her kültürün buna katkı sunabildiğini söyleyenler de var. Farabi’nin tıbba katkıları gibi.
Tüm bedenler koşabilir. Ben az antrenman yapıp koşu yarışında yenilirsem ve “canım, koşu benim kültürümde yok, bu yüzden kaybetmiş sayılmam” dersem kendimi avutmuş olurum. Benzer şekilde, akıl tüm insanlarda ortak olduğuna, mesela bir evin bacasından duman tütüyorsa o evde birilerinin oturduğu çıkarımını herkes yapabildiğine, gözlemleme, sistematik deney yapma ve çıkarım yapma gibi beceriler herkeste varolduğuna göre, “bilim bizim kültürümüze ters” filan dersem yine kendimi avutmuş olurum.

Bilim felsefesine varım, ama onun kategorik reddine yokum.

7 Ekim 2019 Pazartesi

Wittgenstein'ın İkinci Dönemi ve Dil Oyunları

Wittgenstein’ın ikinci döneminde geliştirdiği dil oyunları kuramına basitçe girelim: Bir futbol maçı izlediğinizi veya oynadığınızı düşünün. Futbolun koşul ve kurallarını, saha çizgilerini, taçı, ofsaytı, onbir kişilik takımlarla oynandığını ve topu ellemenin yasak olduğunu bilmeyen birisi için maç bir anlam ifade etmez. Oynayanlar belirli kuralları bilip uygular. Bu bir dil oyunudur. Oyuna ancak oyunun normlarını bilen ve kabul edenler dahil olabilir.

Herhangi bir dil oyununa dahil olan kişiler bir topluluk meydana getirir. Ortak normlar paylaşan bir topluluk. Dil oyunu oyundan ve spordan ibaret değil: Her toplulukta yerleşik dil oyunları vardır. Dinler de böyledir: İnananların paylaştıkları normlar, önkabuller ve ritüeller, inanmayan için, onların anlam dünyasını paylaşmadığından ötürü anlamsızdır. Bilim de bundan payını alır. Bilim Batı'da ortaya çıkmış, tarihsel ve toplumsal bir bağlamı haiz, belirli bir kültüre özgü bir dil oyunudur. Kültürler üstü (evrensel) değildir. Bkz. Feyerabend, Rorty ve kimi postmodernistler.

Belirli oyunlar yalnızca o oyuna dahil olanlar için anlam ifade ediyorsa, bunu açalım, bir topluluk için hakikatin o topluluğa özgü, o topluluk içre olduğu söylenebilir. Sorun burada başlıyor: Bir anlam dünyasına mensup olduğuma, ait olduğum topluluğun/toplumun anlam dünyasını paylaştığıma, başkaları ise başka anlam dünyalarına ait olduğuna göre, nasıl ki futbolu bilmeyen kişi bir maça baktığında hiçbir şey anlamazsa, benden farklı olan anlam dünyalarını da anlamam mümkün değildir. 
Feyerabend’in farklı bilimsel kuramları karşılaştırmanın mümkün olmadığını savunmasında, Rorty’nin bakışaçılarını aşan, nesnel, tarafsız, yukarıdan bakan bir bakışın olmadığını, bakışaçılarından bağımsız bir gerçekliğin olmadığını savunmasında olduğu gibi, bu tutum bizi karşılaştırılamazlığa, dolayısıyla tartışmanın imkansızlığına götürür. Bir Uzakdoğu ülkesinde yaşanan kötü bir olayı eleştiremezsin. Elinde kültürler üstü değer yargıları yok ki? İnsana ilişkin bir öz tanımlamak çoğul hakikatleri aşma iddiasıdır ve böyle bir şey -onlara göre- mümkün değildir. Dolayısıyla, farklı kültürleri yargılayamayız; çünkü onları anlayamayız. Sana zulüm, eşitsizlik, özgür-olmama gibi görünen şeyler, kendi bağlamında, oradaki topluluğun normlarında olağan şeylerdir.

Buradan göreciliğe varılır. Tebliğ süreci sona erer. "Ben sosyalizmin/liberalizmin/(veya başka bir ideoloji) insanlık için daha iyi olduğuna inanıyorum" diyemezsin. Bakışaçından (ait olduğun dil oyunu/anlam dünyasından) sıyrılman, onu aşman imkânsız olduğu için insana dair genel, tüm insanları, başka toplum ve toplulukları da ilgilendiren tek söz edemezsin. Buradan ya sessizlik çıkar ya da kavga-dövüş.

Bu göreci yaklaşımları sorunlu buluyorum. Bakışaçılarını yadsıyan sert bir gerçekçilik değil; ama gerçekçilik gerekli: Bakışaçılarını yadsımayan ama gerçekliği bakışaçılarına da indirgemeyen, onların bağlı bulunduğu bir dış gerçeklikte temellenen bir anlayış.

6 Ekim 2019 Pazar

Türkçe ve Kutadgu Bilig

Daha vakit var ama Türkçeyi aradan çıkartmanın iyi olacağı düşüncesiyle akşamları çalışıyorum. Tabi iş yurtdışı öğretmenlik sınavından çıktı; zira çalışırken uyanan meraklarım beni fazlasına yöneltiyor. Eski Türkçe metinler çok hoş. “Gönül” sözcüğünün “aşk” gibi yabancı kökenli olduğunu sanıyordum. Oysa Türkçeymiş: "Üdiğ mini komıttı / Sakınç manga yamıttı / KÖNGLÜM angar emitti / Yüzüm mening sargarur." Ayrıca "dert" için "sakınç" (sakınılası şey?) denmesi ne kadar güzel. “Gömlek” sözcüğü de “gönül” ile aynı kökten geliyormuş. Belki “göğüs” de öyledir.

İlginç bir başka bilgi, genellikle Hıristiyan çileciliğinde rastladığım tarzda bir inziva örneği: Bilen bilir, ben bilmiyordum, Hoca Ahmet Yesevî, Hz. Muhammet'in öldüğü yaş olan altmış üç yaşına geldiğinde, belki yeterince yaşadığı, belki de dünya işleriyle uğraşmanın anlamsızlığı düşüncesiyle, dergâhının altına bir hücre yaptırıp on yıl boyunca orada yaşamış. Hücresi toprak seviyesinin altındaymış. Bir nevi mezar. Ölene dek vaktinin çoğunu orada ibadetle geçirmiş.

Eski Türk edebiyatı ve Karahanlılar derken Yusuf Has Hacip’e merak sardım. Kutadgu Bilig’den seçmelerin olduğu bir kitap vardı bende. Onu okudum. "Katıglan yangılma könilik yolın / Yigitlik yava kılma asgın alın" (Gayret et, doğruluk yolundan şaşma / Gençliği harap etme, ondan yararlan.) Kitabı bayıla bayıla okudum. Kitabın tam metnini Kabalcı basmış. İçine bakmadım ama 1.200 sayfa kadar olduğuna göre muhtemelen hem orijinal hâli hem de günümüz Türkçesine uyarlanmış hâli bir aradadır. 286 lira olduğunu görünce almaktan vazgeçtim.

Kutadgu Bilig’i bir nebze Cicero’nun Yaşlılık Üzerine’sine benzettim. İki kitapta da yazarın niyetinin hükümdara danışman olarak atanmak olduğu seziliyor. Kutadgu Bilig’i, daha doğrusu elimdeki seçmeleri okurken felsefî zayıflığı ister istemez dikkatimi çekti. Kitaptan, Batı felsefesindeki gibi her düşüncenin temellendirilmesini beklememek gerekiyor. Örneğin Ay-Toldı (vezir), hükümdarı mutluluğun geçici olduğuna ikna etmek için top ve ay benzetmeleri yapıyor. Bir topun üzerine oturduğumuzda sabit duramayız ya, mutluluk da öyle sabit değilmiş. Ayın hâlleri vardır, bir büyür bir küçülür ya, mutluluk/saadet de öyleymiş. Bu “argümanları” çocuksu buldum. Vezir yardımcısınınsa -başka özelliklerinin yanında- orta boylu olması gerektiğini söylüyor mesela. Gerekçe? Yok.

Okuduğum metni beğenmem için her okuduğuma ikna olmam gerekmiyor tabi. Kitabı zevkle okudum. Tam metni de elimin altında dursun isterim. Son olarak, Yusuf Has Hacip de kendi dönemindeki yozlaşmadan yakınıyor: “Ey bilgin, alim kişi! Dünyanın bugünkü durumunu bir gör istersen. Bilgili [kişi] ucuzlamış, değeri azalmış, bir tarafa çekilmiş, yalnız bırakılmış. Akıllı [kişi] dilsiz olmuş, ağzını açmıyor. Güvenebileceğin kimse kalmamış. Vefa yerini cefaya bırakmış. 
Doğru yolda yürüyen kişi nerede?”

29 Eylül 2019 Pazar

İngilizce Kolay mı?

İngilizce Türkler için kolay bir dil değil. Çocukluğumuzdan beri gerek okulda, gerek internette, reklamlarda, gerekse Hollywood sinemasında karşılaştığımız için kolay olduğunu sanıyoruz. Anadili Türkçe olan birisi için İngilizce zor bir dil. Bizde olmayan sesler var: “Those” ve “thoroughly” gibi sözcüklerin sesletimlerinde olanlar gibi. “Diphthong” denen çifte ünlüler var. Türkçede “tren” dersin. Dümdüzdür: Ti-ren. İngilizcesindeyse “treyy[ı]n” diye okurken bir yuvarlama söz konusudur. “Claim” sözcüğünde olduğu gibi, iki ünlünün yuvarlanarak birleşmesi sıkça gerçekleşir. Bunlar Türkçeye ters işler.

Kaldı ki, Hint-Avrupa değil de Altay dillerine mensup olduğumuz için sözdizimi, biçimbilgisi ve sesletim bakımından, yani her bakımdan Türkçe ve İngilizce birbirine olabilecek en uzak diller. Türkçede “dışarı çıktım” dersin. Başına “ben” koymana gerek yoktur. Koşaç (to be) yükleme eklenir: “çıkt-ım”, “çıkt-ık”, “çıktı-lar” vs. İngilizcede böyle bir şey yok.

Türkçede uzatmalı ünlü de yoktur. Tabiri caizse takır tukur bir dildir Türkçe. “Dı-şa-rı-çık-tım”: Tüm heceler eşit uzunlukta okunur. Türkçede uzatılan ünlülerin olduğu sözcüklere rastlarsanız bilin ki Arapça kökenlidir. Nisa, Kübra gibi kız isimlerinde uzatılan ikinci hecede olduğu gibi. “Adap” ve “tamir” sözcüklerindeki ilk hecenin uzatılması gibi. Bunlar Arapça sözcükler. “Kapıyı onarmayı unutma!” gibi Türkçe bir cümlede uzatma olmaz.

Takır tukur bir dil derken kötü anlamda söylemiyorum. Japonca bu bakımdan bizimle neredeyse aynı. Muhtemelen büyük ve küçük ünlü uyumları Türkçe ve Japoncada aynı. Uzatma, yuvarlama ve İngilizcedeki tuhaf sesler olmadığı için Japonca sözleri kolayca taklit edersiniz: “Harakiri”, “kamikaze”, “arigato”, “origami” gibi nice sözcüğü ilk duyduğunuzda öğrenir, telaffuz ederken zorlanmazsınız. Japonca bizim için kolay bir dildir, ancak gündelik yaşamımızda olmadığı için zor görünür. Korece de nispeten öyle. Oysa Çince bambaşkadır. Ne teşekkür ederken çıkarttıkları “ş” sesi bizimkine benzer ne de evet derken çıkarttıkları nefesle karışık “h” sesi. Çincenin Japoncayla bir ilgisi yok.

Bir Alman, Danimarkalı, Norveçli, İsveçli veya Hollandalı için İngilizce çok kolaydır çünkü bunlar yakın akraba. “Ich habe ein buch” = “I have a book.” Sözdizimi aynı, biçimbilgisi aynı, sesletim çok yakın. Öğrenirken dilbilgisine neredeyse ihtiyaçları yok. Ama bizim var. Yok deniyor; inanmayın. Çünkü dilimizin yapısının İngilizceyle hiçbir ortaklığı yok.

Fransızcayı başlangıç düzeyinde biliyorum. İnanın, Türkler için Fransızcayı anlamak İngilizceden çok daha kolay. Sözcükleri ve sözceleri kolaylıkla ayırt edebilir kulağınız. Vurgular daha anlaşılırdır. Fransızca bilmesen bile, konuşanları duyduğunda tane tane konuşuyor izlenimi alırsın. Öte yandan, yazıldığı gibi okunmak bakımından İspanyolca daha kolaydır. İspanyolca bir şarkı açıp önünüze sözlerini koyun. %85 yazıldığı gibi okunur.

Diller güzel şeyler.